zondag 13 augustus 2017

Van Den oever tot aan het Kuitje


6 augustus

De volgende dag hebben mijn vrienden me meegenomen naar Den Oever, link --> Balgzand en het Kuitje  om vogels te spotten. Helaas was het eb rond dat tijdstip maar desondanks toch heel wat vogels kunnen waarnemen. Zoals lepelaars, visdiefjes, scholeksters, tureluurs, kleine zilverreiger, eiders en een reiger die een woelmuis aan het eet klaarmaken was enz. Het was weer heerlijk het wijde landschap te zien en de zilte lucht op te snuiven van de zee. Als afscheid hebben we heerlijk vis gegeten in Den Oever en na nog een koffietje genuttigd te hebben de reis van twee en een half uur naar huis aangevangen. Dank voor de gastvrijheid lieve vrienden.


 

Distelvlinder op lamsoor

Eiders twee mannetjes en twee vrouwtjes en aalscholvers


Kleine zilverreiger

Kneu op de rozenbottels

Tureluurs en visdiefjes bij het Balgzand

Lamsoor

LepelaarsZilvermeeuw geniet van het zonnetje
Kleine zilverreiger

Visdiefje
 
Blauwe reiger met zijn prooi een woelmuis
Een van de vele scholeksters

donderdag 10 augustus 2017

Marker Wadden


5 augustus

Een vriendin van mij nodigde mij uit om mee te gaan met een georganiseerde excursie/zeiltocht door ---> link  FOGOL op de Schuttevaer naar de Marker Wadden. Een nieuw natuurgebied in wording voor vogels in de Markerwaard. Dit gebied wordt ook aangelegd om de waterkwaliteit en dus ook de visstand en plantengroei te verbeteren. Doordat de Markerwaard nu geheel omringd is met dijken is het een soort badkuip geworden en door neerdalend slip wordt de bodem verstikt en hierdoor ook het leven in het water. Met de aanleg van deze eilanden hoopt men hier verbetering in te krijgen. Omdat er nog steeds gewerkt wordt in het gebied mochten we onder begeleiding met permissie aan land, getooid met veiligheidshelm en hesjes. Daar kregen we uitleg over de toekomstige wadden in het Markermeer. Vogels waren al in behoorlijke aantallen aanwezig, zoals tureluurs, visdiefjes, meeuwen, lepelaars, bontbekplevier, kluten en tegen de schemering de zwarte sternen die voordat ze naar hun roestplek gingen eerst nog uitgebreid aan het foerageren waren boven het water waar ze kleine mugjes vingen.
Hier een impressie:
De Schuttevaer


 

Vanaf het schip een prachtige lucht met tegenlicht
 

De zeilen worden gehesenzandzuigers met op de achtergrond Lelystad


riet wat reeds is aangeplant

lepelaarsPlatalea leucorodia , kluten Recurvirostra avosetta en tureluurs Tringa totanus

Visdiefje Sterna hirundo
zwarte stern Chlidonias niger

zwarte stern Chlidonias niger